Prohlídky

Vestibul kostela Svatého Ducha je otevřen pro příchozí denně během dne. Vlastní chrámový prostor je otevřen, kromě bohoslužeb, na požádání. Prohlídka během bohoslužeb není možná. V případě zájmu kontaktujte:

Farní úřad

(+420) 572 541 277

Pana Františka Ingra st.

(+420) 737 945 124

Prohlídka s výkladem je zpoplatněna příspěvkem na pokračování dostavby kostela.