Modlitební podpora

Jsme vděčni za každý Váš zájem a Vaše přímluvy na modlitbách jsou pro nás oporou. Věříme, že stavba kostela není pouze záležitostí lidskou, ale že se Pán Bůh k našemu úsilí přizná a společné směřování k dokončení stavby kostela požehná.