Vitráže na severní straně

Vitráže na severní straně

Od 5.června 2019 se můžete seznámit s dalším návrhem vitráží od akademického malíře Jana Jemelky. Návrh představuje symboly ústředního motivu - průchodu Rudým mořem ze Starého zákona. Návrh je součástí stínící folie na severní straně skleněného pláště kostela.

Ústředním motivem celé vitráže je průchod Rudým mořem. Při útěku Izraelitů z Egypta je Bůh takto zachránil. Moře se rozestoupilo, aby mohli doputovat do zaslíbené země. Celá kompozice začíná vlevo u kůru stvořením světa (z vod - ze tmy do světla). Duch Svatý musel působit při zrození člověka. Následuje babylónská věž, impozantní stavba, která však nepřináší porozumění. Nad věží pluje loď - Noe po potopě zachraňuje svět. To, co bylo v Ráji narušeno hříchem člověka, je zase člověkem napraveno. Pokračujeme-li, při pohledu uvnitř kostela, směrem zleva doprava následuje v dolní části okna obětování Izáka na hoře Moria. Pokračuje vyobrazením Abrahama. Následně můžeme spatřit, jak z hořícího keře mluví k Mojžíšovi Hospodin. V horní části okna jede Eliáš na ohnivém voze. Je zde zachycen oheň i vánek na hoře Karmel. A rozevřené Rudé moře ve vlnách zvedá rybářské sítě.

Na spodním okraji vpravo je obraz z Ezechiela (Ez 37) - suché kosti znovu oživnou. Okno se uzavírá deskami desatera (motivem ze Sinaje). Úplně na konci se nám naskýtá pohled do jeruzalémského chrámu se schránkou a s vytékající vodou pod oltářem. Proti eucharistickému motivu na opačné straně kostela je zde vlevo od oltáře starozákonní archa úmluvy. Kruh se uzavřel a jeho středem je oltář a svatostánek.