Jan Jemelka

Jan Jemelka

Narodil se 3. května 1953 v Praze. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (1968–1972) a později Akademii výtvarných umění v Praze (1972–1978). Od roku 1991 je členem Spolku olomouckých výtvarníků.

Pro jeho více jak dvacetiletou tvorbu je příznačná triáda uměleckých žánrů - malba, grafika a tvorba vitráží. K původní profesi malíře, kterou vystudoval na pražské AVU u Jana Smetany, se bezprostředně po studiu v roce 1978 připojil i zájem o grafiku, jmenovitě dřevořez. Roku 1980 vzniká první skleněná vitráž. Společného jmenovatele  pro všechny jmenované oblasti lze nepochybně hledat v symbolickém cítění barvy a spirituálním vnímání světla, tedy kvalitách, které korespondovaly s celkovým směřováním jeho generace, usilující o vlastní sebevyjádření a artikulaci pro ni aktuálních témat. To co jej přitom odlišuje od tragičnosti a vnitřního neklidu malby jeho vrstevníků, je postupné projasňování obrazu, jeho až arkydsky působící lyričnost a duchovní zvnitřňování výrazu. Výrazné jsou v tomto ohledu práce na různých kostelních vitrážích (přes 70 realizovaných prací), z nichž jedna z nejnáročnějších je z roku 1996 v kostele Panny Marie v slovinském Mariboru.