2000

2000

Samotné stavbě předcházel archeologický průzkum v letech 2000 až 2002. Doposud bylo v lokalitě Starého Města nalezeno obrovské množství předmětů a staveb z doby velkomoravské, více než 1000 hrobů a také množství nálezů dokazujících vyspělost velkomoravské kultury.