Architektura stavby

Architektura stavby

Rádi bychom vám představili stavbu, kterou vnímáme, že pro Staré Město se stává významným novodobým historickým milníkem. Duchovní rovina zde vždy tvořila hlavní osu historie Starého Města.

Svatostánek

Svatostánek

Farnost Staré Město zažila v sobotu před 4. nedělí adventní roku 2019 mimořádnou událost. Byl nainstalován nový svatostánek od akademického sochaře Otmara Olivy, který byl při večerní mši svaté požehnán P. Miroslavem Suchomelem. Po mši svaté byla do něj poprvé uložena eucharistie.

Již dříve v prvním říjnovém týdnu roku 2019 jsme se dočkali mramorového podstavce z dílny kameníka Petra Nováka ze Zlechova. Na tomto podstavci je umístěna první bronzová část svatostánku také z dílny akademického sochaře Otmara Olivy. Konečnou povrchovou úpravu všech bronzových odlitků měl v režii cizelér pan Janík z Polešovic.

Vitráže na jižní straně

Vitráže na jižní straně

Od 1.června 2018 se můžete seznámit s návrhem vitráží od akademického malíře Jana Jemelky. Návrh představuje symboly sestoupení Ducha svatého do událostí Nového Zákona. Návrh je součástí stínící folie na jižní straně skleněného pláště kostela.

Ambon

Ambon

Dne 19. června 2020 akademický sochař Otmar Oliva a kameník Petr Novák dokončili a nainstalovali v kostele Svatého Ducha nový ambon. Při mši svaté byl tento otcem Miroslavem Suchomelem požehnán a poprvé využit ke čtení Božího slova a k přímluvám.

Vitráže na severní straně

Vitráže na severní straně

Od 5.června 2019 se můžete seznámit s dalším návrhem vitráží od akademického malíře Jana Jemelky. Návrh představuje symboly ústředního motivu - průchodu Rudým mořem ze Starého zákona. Návrh je součástí stínící folie na severní straně skleněného pláště kostela.

Oltář

Oltář

Akademický sochař Otmar Oliva a kameník Petr Novák obohatili během října 2021 kostel sv. Ducha o nový oltář. Základ oltáře tvoří několik bronzových desek, které byly za pomoci dobrovolníků ze Starého Města odlity ve dnech 11.9. 2020, 9.10.2020 a 30.4.2021. Horní část tvoří podobně jako u ambonu tenká onyxová deska.