Vynaložené náklady

Můžete si prohlédnout přehlednou tabulku financí, které jsme na stavbu kostela vynaložili.

2001 372 122 Kč geologický průzkum, projekční práce
2002 6 356 960 Kč zakládání stavby - pilotáž, příprava staveniště - zemní práce
2003 4 741 141 Kč základová deska, přízemí věží
2004 5 653 609 Kč polyfunkční sál a archeologická expozice (železobetonový monolit hrubé stavby)
2005 5 220 152 Kč zimní kaple a dvě nadzemní podlaží věží (železobetonový monolit hrubé stavby)
2006 1 738 244 Kč věže do výšky 15 m (železobetonový monolit hrubé stavby)
2007 4 402 637 Kč věže do výšky 37 m (železobetonový monolit hrubé stavby)
2008 5 800 842 Kč nosná konstrukce hlavní lodi
2009 6 363 717 Kč ocelová konstrukce střešního krovu
2010 3 708 627 Kč nosná konstrukce střechy a vlastní střecha
2011 5 544 864 Kč bednění střechy a betonáž kopule
2012 19 239 003 Kč boční stěny, okna, dveře
2013 10 602 651 Kč vyztužení kopule, opláštění horních částí věží sklem, podlaha v chrámové lodi a elektroinstalace
2014 11 564 144 Kč podlahové vytápění, dlažba, elektronické varhany
2015 1 960 426 Kč síťový podhled střechy, odvětrávání a vytápění WC a sociálních prostor věží
2016 1 503 961 Kč zpřístupnění rozhledny, bezpečnostní prvky, protipožární opatření, schodiště
2017 765 769 Kč zateplení stěn věží, dodatečné vytápění, liturgický mobiliář
2018 66 200 Kč prosklený plášť opatřen fólií, dokončení polyfunčního sálu v režii města
Celkem 95 605 069 Kč