Naše poslání

Tak, jako se mění moderní společnost, mění se i tvář a život moderní církve. Stejně jako se lidská společnost potýká se svými nedostatky, tak i moderní křesťanská církev řeší různé složité problémy. Je společenstvím živým a aktivním; na jejím základě se utvořilo a stále vzniká množství dlouhodobě zaměřených projektů a iniciativ. Všechny společenské skupiny na celém světě pomáhají překonávat tíživé problémy lidské společnosti.

Také Církev Římskokatolická v České republice usiluje o to být touto moderní aktivní křesťanskou církví. Svou prioritní úlohu nadále shledává ve zvěstování evangelia a konkrétní pomoci potřebným lidem.

P.Mgr. Miroslav Suchomel, duchovní otec - farář
za společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Podpis