Finanční dary

Přispějte na stavbu nového kostela! Dárcem, který chce prakticky podpořit stavbu nového kostela, můžete být Vy, váš soused či firma, kde pracujete - vlastně kdokoliv. Jedná se o příležitost ztotožnit se s konkrétním projektem; vyjádřit aktivně svou podporu, svou společenskou zodpovědnost a sounáležitost s komunitou, kde člověk sám žije.

Platba v českých korunách

číslo účtu : 1542369309/0800 u ČS a.s.,
pobočka Uherské Hradiště

Platba v zahraniční měně (USD, EUR)

číslo účtu : 5623480277/0100 u KB a.s.
číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ2301000000005623480277
Komerční banka, Svatováclavská 450, Uherské Hradiště, 686 45
SWIFT (BIC) Code: KOMBCZPPXXX

Jednorázové platby

Výše daru a způsob provedení platby závisí na Vás. Můžete využít platby přes účet, složenkou na poště, vkladem na účet, v kostele do pokladničky určené pro sbírku na kostel nebo osobně v sídle Římskokatolické farnosti Staré Město.

Pravidelné platby

Platby je možné posílat měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně a to zadáním trvalého příkazu k úhradě.

Při vyplnění stručného lístku pro dárce se můžete rozhodnout, zda chcete zůstat v anonymitě či potřebujete potvrzení o přijetí finančního daru pro daňové účely. Samozřejmostí je sepsání darovací smlouvy v případě, že se jedná o dárce - právnickou osobu.

V případě jakýchkoli dotazů či zájmu o bližší specifikaci jednotlivých forem pomoci, se na nás neváhejte obrátit.

P.Mgr. Miroslav Suchomel, duchovní otec - farář
za společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Podpis