Svatostánek

Svatostánek

Farnost Staré Město zažila v sobotu před 4. nedělí adventní roku 2019 mimořádnou událost. Byl nainstalován nový svatostánek od akademického sochaře Otmara Olivy, který byl při večerní mši svaté požehnán P. Miroslavem Suchomelem. Po mši svaté byla do něj poprvé uložena eucharistie.

Již dříve v prvním říjnovém týdnu roku 2019 jsme se dočkali mramorového podstavce z dílny kameníka Petra Nováka ze Zlechova. Na tomto podstavci je umístěna první bronzová část svatostánku také z dílny akademického sochaře Otmara Olivy. Konečnou povrchovou úpravu všech bronzových odlitků měl v režii cizelér pan Janík z Polešovic.

Svatostánek symbolizuje starozákonní Archu úmluvy s reliéfem křídel dvou cherubů a s kruhy v horní části, do kterých se zasunovaly tyče pro přenášení (viz kniha Exodus). Na levém boku jsou tři nápisy ve třech různých jazycích - latinsky SANCTUS (svatý), řecky ΑΓΙΟΣ (svatý) a hebrejsky יהוה (Jahve, Hospodin).

Kruh vyplněný sítí symbolizuje síť Boží záchrany pro člověka. Po obvodu je nápis v hlaholici:


TEBĚ SLAVA PODOBAJET,
Tobě chvála přináleží,


OTCI I SYNU
Otci i Synu


I SVETEMU DUCHU,
i Duchu svatému,


V VĚKY VĚKOM.
na věky věků.


AMYN.
Amen.

Je to druhá část zpěvu Te decet laus. Celý zpěv zní:

Tobě přináleží díky, Tobě přináleží chvalozpěv, Tobě přináleží chvála, Otci i Synu i Duchu svatému, na věky věků. Amen.

Tento chvalozpěv patří mezi tzv. starokřesťanské hymny (patří mezi ně i Sláva na výsostech Bohu) a údajně se objevuje i v Sinajském kodexu ze 4. století.