Miroslav Suchomel

Miroslav Suchomel

Narodil se 12. 10. 1964 v Litoměřicích. Po prožití konverze byl v roce 1981 pokřtěn. V roce 1987 se rozhodl pro kněžskou službu. Teologická studia, která absolvoval v Litoměřicích a na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v Olomouci, ukončil v roce 1993.

Dne 26. června 1993 přijal jáhenské svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci z rukou biskupa Josefa Hrdličky a nastoupil na své první místo do farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, pod vedením děkana Msgr. Josefa Veselého (známého svou duchovní literární činností a kterému byl v roce 2009 prezidentem propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy).

Mgr. Miroslav Suchomel pak 18. června 1994 byl arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem vysvěcen na kněze rovněž v katedrále sv. Václava v Olomouci. "Hybatelem" pro jeho kněžskou službu se stal citát sv. Františka z Pauly: "Pro toho, kdo miluje Boha, není nic nemožné". Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 2. července 1994 děkoval Bohu za dar kněžství při primiční mši svaté. Poté byl ustanoven kaplanem (farním vikářem) do farnosti Mistřín a Milotice u Kyjova. Po roce nastoupil jako kaplan do farnosti Bílovice u Uherského Hradiště a jako administrátor farnosti Březolupy. Roku 1996 byl ustanoven administrátorem farností Brodek u Prostějova, Otaslavice, Želeč a Vranovice. Když církev v roce 2000 slavila Jubilejní rok od Vtělení Ježíše Krista, nastoupil jako farář do Starého Města u Uherského Hradiště a jako administrátor Jalubí.