Jiří Pavlica

Jiří Pavlica

Pan Jiří Pavlica se narodil roku 1953 a je houslista, zpěvák a hudební skladatel. Studoval muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, housle na konzervatoři v Brně u Stanislava Tomáška a Pavla Kyncla, kompozici na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Arnošta Parsche a Zdeňka Pololáníka. Jeho interpretační a tvůrčí činnost je spjata především se souborem Hradišťan, jehož uměleckým vedoucím je od roku 1978. Ve své autorské tvorbě dokáže obsáhnout dramaturgický oblouk od lidové tradice až po oblast soudobé hudby.

Jiří Pavlica má za sebou výraznou hudební činnost: bohatou diskografii s vlastními autorskými projekty, četná autorství filmové a divadelní hudby, pravidelné koncerty doma i v zahraničí, včetně zámoří (např. USA, Mexiko, Jihoafrická republika, Japonsko). Jeho práce získala odborná ocenění (cena Českého hudebního fondu, ceny z mezinárodní rozhlasové soutěže Prix Bratislava, cenu nezávislých novinářů Žlutá ponorka aj.) i několik zlatých desek za nejprodávanější alba, např. Ozvěny duše (1994), Mys Dobré naděje (2001) – ve spolupráci s jihoafrickým multiinstrumentalistou Dizu Plaatjiesem, Hradišťan Live (2005), a platinovou desku za album O slunovratu (1999), které vzniklo na verše významného českého básníka Jana Skácela. O šíři jeho záběru a schopnosti spojovat lidi i projekty z různých hudebních břehů svědčí programová spolupráce s řadou výtečných interpretů a souborů (Symfonický orchestr FOK Praha, Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Brno, Čeští komorní sólisté, Komorní orchestr Leoše Janáčka, Bambini di Praga, Spirituál kvintet, jazzový klavírista Emil Viklický, houslista Pavel Šporcl aj.), včetně zahraničních hudebníků (Alistair Anderson – Velká Británie, Yas Kaz – Japonsko, Dizu Plaatjies – Jihoafrická republika, Wofgang Saus – Německo, Joel Frederiksen – USA).

Jiří Pavlica se autorsky uplatňuje rovněž v oblasti volné soudobé tvorby, často s duchovní tematikou. Jeho Missa brevis pastoralis (1999; první nahrávka na CD vyšla v roce 2000) patří k nejhranějším hudebním mším v českém prostředí (letos bude uvedena také v Belgii). Z posledních let připomeňme další výrazné dílo, skladbu Oratorium smíru (2005), jehož námětem je smír mezi církvemi ve jménu víry, naděje a lásky. Oratorium zaznělo poprvé při celonárodní ekumenické bohoslužbě a zhudebněny jsou zde církevní texty české, latinské, staroslověnské, hebrejské a řecké. Interetnická a mezižánrová je pak suita dialogů Chvění (2006), jejíž premiéra byla připravena pro festival Smetanova Litomyšl. Historické a etnické dialogy, zarámované soudobou hudbou (s hosty jako byla zpěvačka Brenda Jackson z USA, hudební skupina Altai Kai ze sibiřské Altaje aj.), směřují ve svém filozofickém vyznění k toleranci a schopnosti naslouchat jeden druhému, a to ve všech rovinách lidského žití (nahrávka suity vyšla v roce 2007 i na CD).