Naše poslání

Tak, jako se mění moderní společnost, mění se i tvář a život moderní církve. Stejně jako se lidská společnost potýká se svými nedostatky, tak i moderní křesťanská církev řeší různé složité problémy. Je společenstvím živým a aktivním; na jejím základě se utvořilo a stále vzniká množství dlouhodobě zaměřených projektů a iniciativ. Všechny společenské skupiny na celém světě pomáhají překonávat tíživé problémy lidské společnosti.

Vynaložené náklady

Můžete si prohlédnout přehlednou tabulku financí, které jsme na stavbu kostela vynaložili.

Naši patroni

Na stavbu kostela přispívá spousta dárců a věřících křesťanů z různých denominací a také našich přátel či sympatizujících se stavbou. Děkujeme všem za dosavadní pomoc.

Farnost Staré Město

Společenství věřících Římskokatolické farnosti Staré Město si vás dovoluje  pozvat na internetové stránky, zabývající se životem farnosti archanděla Michaela ve Starém Městě.