Finanční dary

Přispějte na stavbu nového kostela! Dárcem, který chce prakticky podpořit stavbu nového kostela, můžete být Vy, váš soused či firma, kde pracujete - vlastně kdokoliv. Jedná se o příležitost ztotožnit se s konkrétním projektem; vyjádřit aktivně svou podporu, svou společenskou zodpovědnost a sounáležitost s komunitou, kde člověk sám žije.

Další možná pomoc

Šířením povědomí o stavbě našeho kostela - hovořte, telefonujte, pište si spolu s přáteli o projektu stavby.

Napište nám svoje postřehy, podněty, dopisem nebo emailem.

Zašlete odkaz www.stavimekostel.cz svým blízkým a přátelům.

Modlitební podpora

Jsme vděčni za každý Váš zájem a Vaše přímluvy na modlitbách jsou pro nás oporou. Věříme, že stavba kostela není pouze záležitostí lidskou, ale že se Pán Bůh k našemu úsilí přizná a společné směřování k dokončení stavby kostela požehná.