863

863

Příchod bavorských kněží do našich zemí na počátku 9. století byl doprovázen silným politickým vlivem franských panovníků. Kolem roku 850 nastal náhlý obrat, kdy pasovské duchovenstvo muselo jako nevítaný exponent nepřátelské moci opustit Moravu a místo nich začali přicházet misionáři z Itálie, Řecka či jiných částí Německa. Vyvrcholením snah moravského knížete Rostislava o samostatnou politickou orientaci státu bylo známé poselství do Byzance a příchod východní mise Kostantina a Metoděje na Velkou Moravu v uvedeném roce. Nejpodstatnějším počinem Konstantina a Metoděje bylo vytvoření vlastního písma Moravanů - Hlaholice.