Miroslav Suchomel

Miroslav Suchomel

Narodil se 12. 10. 1964 v Litoměřicích. Po prožití konverze byl v roce 1981 pokřtěn. V roce 1987 se rozhodl pro kněžskou službu. Teologická studia, která absolvoval v Litoměřicích a na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v Olomouci, ukončil v roce 1993.

Otmar Oliva

Otmar Oliva

V letech 1967-1972 studoval na Střední průmyslové škole v Uherském Hradišti, následně do roku 1978 na Akademii výtvarného umění v Praze. V roce 1978 také absolvoval studijní pobyt v Řecku. Od roku 1970 spolupracoval s akademickým malířem Vladislavem Vaculkou. Roku 1979 byl zatčen a vězněn za šíření materiálů Charty 77.

Jiří Pavlica

Jiří Pavlica

Pan Jiří Pavlica se narodil roku 1953 a je houslista, zpěvák a hudební skladatel. Studoval muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, housle na konzervatoři v Brně u Stanislava Tomáška a Pavla Kyncla, kompozici na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Arnošta Parsche a Zdeňka Pololáníka. Jeho interpretační a tvůrčí činnost je spjata především se souborem Hradišťan, jehož uměleckým vedoucím je od roku 1978. Ve své autorské tvorbě dokáže obsáhnout dramaturgický oblouk od lidové tradice až po oblast soudobé hudby.

Jan Jemelka

Jan Jemelka

Narodil se 3. května 1953 v Praze. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně (1968–1972) a později Akademii výtvarných umění v Praze (1972–1978). Od roku 1991 je členem Spolku olomouckých výtvarníků.