Ambon

Ambon

Dne 19. června 2020 akademický sochař Otmar Oliva a kameník Petr Novák dokončili a nainstalovali v kostele Svatého Ducha nový ambon. Při mši svaté byl tento otcem Miroslavem Suchomelem požehnán a poprvé využit ke čtení Božího slova a k přímluvám.

Na bronzovém podstavci je umístěn vyleštěný kámen onyx osazený ozdobnými zarážkami. Ambon symbolizuje propojení východní a západní církve v jedinou univerzální církev pomocí staroslověnského textu:


ISKONI BĚ SLOVO

a latinského textu:

In Principio Erat Verbum

Jedná se o úvodní větu Janova evangelia:

Na počátku bylo Slovo

Text začíná dvojicí hlaholských písmen IS stejně jako počáteční písmena Ježíšova jména ve staroslověnštině ISUS.