Oltář

Oltář

Akademický sochař Otmar Oliva a kameník Petr Novák obohatili během října 2021 kostel sv. Ducha o nový oltář. Základ oltáře tvoří několik bronzových desek, které byly za pomoci dobrovolníků ze Starého Města odlity ve dnech 11.9. 2020, 9.10.2020 a 30.4.2021. Horní část tvoří podobně jako u ambonu tenká onyxová deska.

Kolem celého oltáře se vine následující text v hlaholici:


Těm i s těm i v tom


jest tebě Bohu Otcu všemohucumu


v jedinstvě Ducha svjataho


všaka čest i slava


ve vše věky věkov. Amen

Jehož překlad jsme zvyklý pravidelně slýchávat při bohoslužbě oběti:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen