Další možná pomoc

Šířením povědomí o stavbě našeho kostela - hovořte, telefonujte, pište si spolu s přáteli o projektu stavby.

Napište nám svoje postřehy, podněty, dopisem nebo emailem.

Zašlete odkaz www.stavimekostel.cz svým blízkým a přátelům.

Pomozte působením na zodpovědné osoby (především na reprezentanty státní zákonodárné i výkonné moci a na reprezentanty místní samosprávy).

Umístěte banner nebo odkaz na Vaše www stránky.

 
 

Pomozte nám při prezentací projektu na Vámi pořádaných akcích.

P.Mgr. Miroslav Suchomel, duchovní otec - farář
za společenství Římskokatolické farnosti Staré Město