Architektura stavby

Architektura stavby

Rádi bychom vám představili stavbu, kterou vnímáme, že pro Staré Město se stává významným novodobým historickým milníkem. Duchovní rovina zde vždy tvořila hlavní osu historie Starého Města.

Tato historie se začíná psát již v 9. století, kdy zde ve Starém Městě, tehdy ještě nazývaném Veligrad, bylo sídlo panovníků Velké Moravy - Mojmíra, Rastislava a Svatopluka. V roce 863 na pozvání knížete Rastislava přicházejí na Moravu právě sem do  Starého Města (neboli Veligradu) svatí Konstantin a Metoděj. Konstantin vytváří písmo - hlaholici. Z tohoto písma se pak později vyvíjí čeština. Národ totiž mluvil vlastním jazykem, ale neměl své písmo.

V té době dochází také k velkému rozmachu křesťanství. Přímo ve Starém Městě stálo již koncem 9. století nejméně 5 kostelů, jak dokládají archeologické nálezy. Základy jednoho z nich se nacházejí v památníku v těsné blízkosti stavby nového kostela. Na základech dalšího z nich stojí poměrně malý kostel sv. Michaela. Tento kostel má asi 100 míst na sezení. Proto zde byly již nejméně jedno století aktivity vystavět kostel nový, aby dostačoval potřebám obyvatel Starého Města. Bohužel tomu vždy války nebo komunistická moc či jiné pohnuté události zabránily. Tuto myšlenku se daří realizovat až v současnosti. Kostel budujeme také jako symbol vděčnosti za dar víry, kterou našim předků předali svatí Cyril a Metoděj.

Nový kostel je umístěn v ose památníku Velké Moravy, nebo spíše v ose kostela pocházejícího z 9. století, jehož základy se nacházejí v památníku - symbolizuje to, jak spolu obě stavby spolu souvisí, tedy propojení historie a přítomnosti - vzniká jedna společná dominanta města. Půdorys nového kostela má tvar rotundy, tedy velkomoravského kostela - to jsou dva kruhy vzájemně se prolínající. Kruh byl vždy symbolem nekonečna - nemá začátek ani konec. Nosnou část hlavní lodi tvoří 12 sloupů, které symbolizují 12 apoštolů, spojených prstencem, který představuje korunu Panny Marie ve spojení s Kristem. Na to navazuje střecha ve tvaru čtvrtkruhového oblouku připomínající baldachýn a symbolizující lehkost - vznášení. Ze strany od památníku se nachází vchod a čelní strana kostela. Tu tvoří dvě věže mírně skloněné směrem k vlastní stavbě, představující dva slovanské věrozvěsty - sv. Cyrila a Metoděje. Vidíme, že osy sloupů i věží se sbíhají v jednom místě, což symbolizuje směřování k jednomu cíli - Bohu. Věže budou uprostřed propojeny křížem, jehož tvar vychází z nálezu při archeologickém průzkumu této lokality. Zatím vidíme jen otvor ve tvaru kříže.

Hlavní loď má navrženo venkovní opláštění ze skla. Sklo symbolizuje pronikání paprsků (darů Ducha svatého) a otevřenost církve. V suterénu vzniklém pod hlavní lodí je navržen sál pro společenské využití, různé kulturní i vzdělávací akce ve městě. V přední části je liturgický prostor s oltářem a svatostánkem, který je navržen jako společný pro kostel a zimní kapli, která je umístěna za liturgickým prostorem z východní strany a má být zasvěcena Panně Marii. Kostel bude zasvěcen Duchu Svatému. Interiér kostela tvoří jednoduché linie; je  určen k dotvoření zelení. Co se týká dalších stavebních materiálů,  je použit tradiční pohledový železobeton, zděné konstrukce a dřevěný či kamenný obklad.

Projekt moderní novostavby pochází z dílny Ing. Arch. Ivo Goropevšeka.