Naši patroni

Na stavbu kostela přispívá spousta dárců a věřících křesťanů z různých denominací a také našich přátel či sympatizujících se stavbou. Děkujeme všem za dosavadní pomoc.

P.Mgr. Miroslav Suchomel

Pan Mgr. Miroslav Suchomel, duchovní otec, farář za společenství Římskokatolické farnosti Staré Město.

Jiří Pavlica

Pan Jiří Pavlica je moravský a český zpěvák, houslista, hudební skladatel, aranžér folklórní hudby, od roku 1978 umělecký vedoucí folklórního souboru Hradišťan.

Jan Jemelka Akad. Malíř

Pro jeho více jak dvacetiletou tvorbu je příznačná triáda uměleckých žánrů- malba, grafika  a tvorba vitráží. K původní profesi malíře, kterou vystudoval na pražské AVU u Jana Smetany, se bezprostředně po studiu v roce 1978 připojil i zájem o grafiku, jmenovitě dřevořez.

Otmar Oliva

Pan Otmar Oliva Akademický sochař. Dnes světově uznávaný olomoucký rodák Otmar Oliva (*19.2.1952), absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (1972) a Akademie výtvarných umění v Praze (1978), žije s manželkou Olgou a dětmi na Velehradě, kde má svůj ateliér se slévárnou.