1228

1228

Mniši z nově založeného cisterciáckého kláštera na Velehradě nechali zbourat starou rotundu z 9. století a kolem poloviny 13. století ji nahradili větším sálovým kostelem s obdélníkovým presbytářem a následně doplnili o poblíž stojící ortogonální karner, kapli sv. Jana. Z rotundy se nyní stal farní chrám, vyňatý z pravomoce olomouckého biskupa a obsazovaný výhradně velehradskými řeholníky. K obvodu farnosti pařilo nově založené město Uherské Hradiště a vesnice Huštěnovice a Kostelany nad Moravou. Nákres Doc. Luděk Galuška.