1410

1410

Za vzdoropapeže Jana XXIII. (1410-1415) bylo znovu potvrzeno podřízení filiálního kostela sv. Jiří v Uherském Hradišti farnímu kostelu sv. Michaela archanděla ve Starém Městě. Právo na dosazování kněží k svatojiřskému kostelu bylo velehradskému klášteru potvrzeno ještě roku 1450 papežem Mikulášem V.