1907

1907

Ve Starém Městě byla založena Jednota sv. Michaela pro výstavbu nového kostela a obnovu staroměstské farnosti. Obec prožívala velkou aktivitu katolických spolků, jejichž iniciátorem byl uherskohradišťský kaplan Jakub Hudeček. Samostatné farnosti dosáhly tehdejší Huštěnovice (1912) a Kostelany nad Moravou (1915), avšak pro válečné události a také odpor města Uherského Hradiště nebyla samostatná farnosti ve Starém Městě schválena. Velkým podporovatelem myšlenky stavby kostela byl také biskup Antonín Cyril Stojan.