880

880

Papež Hadrián II. jmenoval sv. Metoděje panonsko-moravským arcibiskupem. Centrum moravské církevní provincie v naší oblasti dosvědčují mj. archeologické nálezy ve Starém Městě (např. kostel Na Valách a Na Špitálkách).