1990

1990

Došlo k osamostatnění města Staré Město.