1951

1951

K 1. srpnu byla ve Starém Městě po více jak 500 letech obnovena samostatná farnost. Rozhodnutí olomoucké konzistoře z 18. dubna bylo druhý den potvrzeno arcibiskupem Josefem Karlem Matochou. Prvním farářem se stal P. Stanislav Kabeláč.