2013

2013

V tomto roce se podařilo dokončit zasklení obou věží. Odstraněna byla také podpůrná ocelová konstrukce u stropu lodi kostela.