2008

2008

Dne 30. 6. 2018 se v Uherském Hradišti uskutečnila výstava Dialog věků zabývající se rozvojem území nově vznikajícího náměstí Velké Moravy ve Starém Městě, jehož součástí je i budovaný kostel Svatého Ducha. V této lokalitě se nacházel kostel již před více jak 1000 lety, jak dokazují archeologické nálezy. Výstava se uskutečnila pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a hejtmana zlínského kraje Libora Lukáše.

Byl dokončen železobetonový skelet věží, začínají se vztyčovat ocelové sloupy, které budou spojeny prstencem. V prosinci se buduje dolní část železobetonového prstence, který spojuje 12 sloupů, symbolizujících 12 apoštolů. Na tomto prstenci bude později spočívat celá střecha.