2019

2019

V květnu zapálil ve své slévárně akademický sochař Otmar Oliva pece s kovem k odlévání svatostánku pro kostel Svatého Ducha ve Starém Městě. Vlastnímu zapálení předcházela společná modlitba a požehnání všem přítomným udělil otec Miroslav Suchomel. Odlévání se zúčastnil i otec Martin Holík z rádia Proglas.

V srpnu skupina dobrovolníků demontovala provizorní lavice a firma ze Slavičína vyrobila a nainstalovala lavice nové. Potom je při první mši svaté požehnal místní farář P. Miroslav Suchomel. Původní lavice farnost poskytla budovanému kostelu v Brně-Lesné.

V září ve slévárně akademického sochaře Otmara Olivy zahájili P. Miroslav Suchomel a P. Josef Čunek, spolu s přítomnými pomocníky, proces odlévání společnou modlitbou a požehnáním. Potom byly zapáleny pece. Po čtyřech hodinách byl kov nahřát na potřebnou teplotu a začalo vlastní odlévání do připravených forem. Po vychladnutí kovu byly z forem vydolovány vlastní odlitky. Odléval se ambon pro kostel Svatého Ducha ve Starém Městě a jednotlivé díly pamětní desky pro Velehrad.