2006

2006

V tomto roce roste železobetonové tělo lodi kostela a obou věží.