2018

2018

Postupně se dokončuje budoucí polyfunkční sál. Nejdříve je potřeba položit podlahové vytápění a posléze novou dlažbu. Současně se v okolí buduje bludiště s informačními panely a hodinami.

Po otestování barevnosti byla okna kostela Svatého Ducha na jižní straně ozdobena fólií , kterou navrhl akademický malíř Jan Jemelka. Symbolizuje sestoupení Ducha Svatého na události Nového Zákona. Fólie bude časem nahrazena vitrážemi.

Vrcholem několikaměsíční práce akademického sochaře Otmara Olivy je odlévání do forem.Tentokrát to byly části svatostánku pro kostel Svatého Ducha ve Starém Městě a některé předměty pro kostel Panny Marie Vítězné v Praze. Pec byla zapálena 12. 10. ve 3 hodiny ráno po společné modlitbě všech přítomných a po požehnání.