2002

2002

Dne 5. srpna 2002 byla zahájena stavba kostela Svatého Ducha slavnostním výkopem. Po požehnání staveniště místním farářem P. Mgr. Miroslavem Suchomelem přednesli své proslovy mnozí hosté: hejtman zlínského kraje František Slavík, senátor Ing. Josef Vaculík, starosta Starého Města Miroslav Schönbaum, přední archeolog ze zdejšího kraje Doc. Luděk Galuška a další. Naskytl se nám zajímavý pohled na lidi spojené v modlitbě stojící po obvodu budoucího kostela.