2003

2003

Po přípravě terénu bylo do země zapuštěno kolem 120 pilot, z nichž některé sahají až do hloubky 14 metrů. Piloty byly propojeny základovými pásy a na ně položena mohutná základová deska.

Dne 4. 10. 2003 navštívil v doprovodu zástupců olomouckého arcibiskupství staveniště nového kostela světící biskup limburské diecéze spolu s generálním vikářem Dr. Günterem Geisem a dalšími členy delegace.