2014

2014

V podlaze lodi kostela bylo nainstalováno podlahové vytápění a následně byla v celém kostele položena dlažba. P. Miroslav Suchomel spolu s hradištským děkanem P. Janem Turkem požehnali novému náměstí. V kostele byly nainstalovány nové provizorní lavice. Kostel získal i své první elektronické varhany, které mají nahradit klasické píšťalové, dokud se na ně nepodaří sehnat potřebné finance.