2007

2007

V tomto roce se dokončily čtyři patra věží a věže již vytvářejí svým tvarem kříž. Na Vánoce byl na rozestavěné věže umístěn vánoční strom, jehož osvětlení se nedalo ani zdaleka přehlédnout.